شهراستانبول دارای تابستان هایی گرم و مرطوب و زمستان هایی سرد ، بارانی و برفی است

به طوریکه می توانید در اواخر بهار یا اوایل پاییزاز روزهای آفتابی و هوای گرم لذتکافی برده ولی اواسط تابستان، هوا بسیار گرم و شرجی  میشود.

آب و هوا استانبول

در استانبول میزان بارش سالیانه به طور میانگین 870 میلی متر گزارش شده است و میزان رطوبت به طور معمول زیاد میباشد.البته بیشترین درجه حرارت در طول ماه های مختلف زمستان بین 7 و 9 درجه سانتیگراد است و در طول زمستان بارش برف برای یک یا و هفته امری عادی میباشد.

آب و هوا استانبول

همیشه یکی از این بارش ها سنگین است و این بارش سنگین می تواند بین ماه های دسامبر و مارس اتفاق افتد.

البته از اواخر آذر تا آخر اسفند، بادهای سردی از سمت دریای سیاه وزیدن میکند و مه و گاهی برف سطح شهر را فرا میگیرد ولی با این حال جالب اینجاست که در این شرایط قیمت همه چیز ارزان تر  میباشد.

آب و هوا استانبول

اما در تابستان استانبول از ژوئن تا انتهای سپتامبر به طور میانگین درجه حرارت روزها 28 درجه سانتیگراد میباشد و گرم ترین ماه جولای و سردترین ماه ژانویه خواهد بود.

شهراستانبول  تا حدودی بادخیز است و به طور متوسط سرعت بادی حدود 17 کیلومتر در ساعت دارد و تابستان خشک ترین فصل است. هرچند در تابستان ها هم بارش باران وجود دارد.