طبق قانون در بیشتر کشورهای جهان اشخاصی که برای اقامت اقدام می کنند تا 5 سال اقامت موقت دریافت می نمایند و بعد از سپری نمودن 3 تا 5 سال خواهند توانست اقامت دائم درکشور مورد نظر را درخواست نمایند.

اقامت در ترکیه

 

وبا توجه به اینکه قوانین کشور ترکیه از قوانین فرانسه گرفته شده، اشتراک هایی درخصوص این قوانین موجود است و در مورد قوانین اقامتی نیز همین حد 3 الی 5 سال وجود دارد.

در صورتیکه شما آذری زبان باشید خواهید توانست از امتیازات ویژه ای که می تواند شامل تسریع در امور اقامت دائم نیز باشد برخوردارشوید.
 اقامت در ترکیه

یادتان باشد که درحال حاضر برای ایرانیان عزیزعملی ترین روش اخذ اقامت دائم ترکیه، دریافت اقامت از طریق ثبت شرکت بازرگانی، تولیدی، صنعتی و سپس اخذ مجوز کار خواهد بود.