یکی از برجهای قدیمی جهان در ناحیه گالاتای استانبول قرار داردو از سمبلهای استانبول محسوب میگردد و این برج به برج گالاتا استانبول که به نام گالاتا کوله سی  هم معروف  میباشد نام دارد.

برج گالاتا در سال 528 در قرون وسطی ساخته شد.

برج گالاتا استانبول

 

البته از بالای این برج تاریخی چشم انداز شبه جزیره یاریم آدا بسیار دیدنی میباشد.این برج توسط جئنوئز در سال 1348 دوباره با سنگ باز سازی شد و به آن نام برج عیسی مسیح را هم دادند.

همچنین در سالهای بعد برج با هدف زندان وبعدا با هدف برج دیدبانی مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1461 جنوئزها با اجازه امپراطور دوم برجی دیگر در جوار برج اول شاخته شد و به نام امپراطور مراد دوم نامیده شد و بعدا توسط منجم تقی الدین با هدف رصد خانه مورد استفاده قرار می گرفت ولی در سال 1579 رصد خانه بسته شد.

برج گالاتا استانبول
یک مطلب جالب اینکه در سال 2009 طولانی ترین شعر در رابطه با برج گالاتا بوسیله شاعر آیدین مئربچ سروده شد.همچنین ازویژگیهای برج گالاتا این است که دارای 9 طبقه و تقریبا هفتاد متر ارتفاع است و قطر خارجی 16/45 متر  قطر دیوار 3/75 و  وزن برج 10 هزار تن است.