مسجد ایا صوفیا در استانبول یکی از مکان های دیدنی در سفر ترکیه به شمار می رود . این مسجد در ابتدا کلیسا و عبادتگاه مسیحیان بود که در سال 532 میلادی به دستور کنستانتین اول و در زمان امپراطوری بیزانس بنا شد .

 مسجد ایا صوفیا

 در همان سال براثر شورش مردم استانبول ، کلیسای آتش گرفت و خسارت زیادی به آن وارد گردید . پس از بازسازی و مرمت آن در سال 562 ، به فرمان امپراطور جاستینیان اول کلیسا دوباره فعال شد . در سال 1453با تصرف شهر توسط ترک های آتامان ، به فرمان سلطان محمد دوم این کلیسا به مسجد مبدل گشت و اولین نماز جمعه را در آن برپا کردند .

 مسجد ایا صوفیا

ارتفاع گنبد این مسجد تاریخی از زمین 55 متر و قطرآن 31 متر است . در حال حاضر مسجد ایا صوفیا به موزه تبدیل شده و همه ساله بیش از یک میلیون گردشگر تور ترکیه و تور استانبول به عنوان یکی از جاذبه های دیدنی شهر از آن بازدید می کنند.