درگذشته زيباترين مكانهاي تنگه خليج براي ساختن كاخ و قصر سلاطين و دولتمردان اختصاص داشت.همچنین در طول زمان بسياري از آنها ویران گشته اند.

کاخ چراغان كه كاخ بزرگي است در سال 1910 یراثر سانحه ای اتش گرفت.در سال 1871 اين كاخ را بجاي قصر چوبي قديمي به دستور سلطان عبدالعزيز و توسط معمار سركيس باليان ساختند.در 4 سال و با هزينه اي بالغ بر 4 ميليون طلا ساخته گشت.

 

كاخ چراغان

در این کاخ سقف و بخش مياني آن از چوب و ديوارهاي آن از سنگ مرمر پوشيده گردید.ستونهاي آن كه نمونه بسيار زيبايي از حجاري است، مكمل خوبي براي فرشهاي گرانبها است.

اتاقها با قاليهاي نفيس مفروش شده و مبلمان با آب طلا و صدف تزئين شده است.مانند ساير قصرهاي تنگه ميزبان، كاخ چراغان هم محل برگذاری جلسات بسياري است.این کاخ که جبهه هاي آن با مرمرهاي رنگي پوشيده شده درهاي معبد گونه دارند و به وسيله يك پل به كاخ يلديز وصل میشود.

كاخ چراغان

ساليان درازاین اثرتاریخی بصورت خرابه ماند ولی بعدها با انجام تعميرات كلي مجددا" احيا گشت.این کاخ با اضافه نمودن بعضي تاسيسات اكنون به يك هتل 5 ستاره بسيار زيبا تبديل گشته است.